fbpx

Privacy

Versie 3.0 dd 22/03/2021

Oil Oasis BV, gevestigd te Oude Koornmarkt 56 – 2000 in Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

 • Oil Oasis BV
 • Oude Koornmarkt 56
 • 2000 Antwerpen
 • +32 (0)3 291 79 97
 • www.justrelax-antwerpen.be

Cynthia Florizoone is de eigenaar van Oil Oasis BV. Zij is te bereiken via info@oiloasis.net

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden vind je hier.

Procedures persoonlijke gegevens Young Living:

Persoonsgegevens die ik verwerk

Oil Oasis BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Jouw IP-adres;

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek, Healy scan, Zyto scan).
Gegevens over jouw activiteiten op de website;

 • Klantnummer;
 • Bestelnummer;
 • Bestelgegevens;
 • Plaatsnaam;
 • Accountnummer bij Young Living

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oil Oasis BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oiloasis.net, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oil Oasis BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van wetgevingen en/of onze diensten/evenementen
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Oil Oasis BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde cloud of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Oil Oasis BV verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

Andere derden

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de services van Just Relax. We oefenen geen controle uit over de sites die Just Relax als onderdeel van hun eigen site aanbieden. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u verzoeken persoonlijke gegevens te verstrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oil Oasis BV heeft niet de intentie jouw gegevens door te geven of te verkopen aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Oil Oasis BV deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten Oil Oasis BV:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonlijke gegevens namens Oil Oasis te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om
  • eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen.
  • uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan.
  • fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen.
  • de rechten, eigendom of veiligheid van Oil Oasis, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Oil Oasis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oil Oasis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@oiloasis.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Oil Oasis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze service gratis uit.

Oil Oasis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie via https://www.privacycommission.be/nl

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Oil Oasis BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oiloasis.net.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Ik beperk uw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw expliciete toestemming. Ik zal alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal ik zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid).

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit document, neemt u dan gerust contact met ons op via info@oiloasis.net

Meld U aan als VIP

Meld U aan als VIP klant om de exclusieve maandelijkse aanbiedingen van Just Relax te krijgen.